Blog
EHBO op het werk: cursus, stappenplan en verplichtingen

EHBO op het werk: cursus, stappenplan en verplichtingen

Ongelukken voorkomen, is altijd de eerste strategie. Maar wat als er toch iets mis gaat op de werkvloer? Je hebt er alle belang bij om snel en adequaat op te treden bij ongevallen en incidenten, of als medewerkers onwel worden. Bovendien ben je verplicht om eerste hulp bij ongevallen te verstrekken én over bepaald EHBO-materiaal te beschikken.

Wat is EHBO?

EHBO is de eerste hulp bij ongevallen in levensbedreigende situaties. Bedrijfshulpverleners dienen urgente zorgen toe in afwachting van professionele hulp. Die eerste minuten maken soms het verschil tussen leven en dood. Geschoolde EHBO’ers kunnen ook risico’s inschatten, kleine letsels verzorgen, en passend reageren in veelvoorkomende eerste hulpsituaties.

EHBO cursus volgen

Het volgen van een EHBO cursus biedt vele voordelen. EHBO Op Maat biedt een sterk en breed opleidingsaanbod rond eerste hulp bij ongevallen – van basisopleidingen en verplichte bijscholing tot specifieke vormingen.

Als werkgever moet je daarnaast nog talloze andere verplichtingen nakomen. En een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Met een degelijk beleid rond welzijn en preventie creëer je een veilige en gezonde werkomgeving.

Fris daarom je kennis rond je sociaal-juridische verplichtingen regelmatig op, of lees je in de materie in. EHBO Op Maat kan je hierbij helpen.

X